VVB - Vlaamse Volksverhalenbank
Terug naar de startpagina Wat is een sage? Achtergrond bij dit project Medewerkers Interessante links
Zoekscherm Wat is narratologie? Doelstellingen VVB Terminologie Contact
 
- Vlaamse Volksverhalenbank -

Verhaalfiche
ID: 11961
Nummer: JASPE0228-0228
Type: 3.1 Duivels
Omschrijving: Duivel bootst hanengekraai na - Pakt vernietigd
Verhaalopbouw: Een boer kwam op een avond een heer met bokkenpoten tegen. Die heer wist dat de boer geen geld had om een nieuwe schuur voor zijn vee te bouwen. Als de boer met bloed zijn handtekening wilde zetten op een stuk perkament, dan zouden de kaboutertjes 's nachts een schuur voor hem komen bouwen, die af zou zijn vooraleer de haan 's ochtends begon te kraaien. 's Avonds vertelde de boer aan zijn vrouw wat hij had meegemaakt. De boerin begreep onmiddellijk dat de duivel in het spel was en ze bedacht een list. Om middernacht begonnen tal van kaboutertjes met het bouwen van de schuur. Tegen de ochtend stond de boerin op en bootste het gekraai van een haan na. De haan werd daardoor wakker en begon zelf ook te kraaien. Op dat ogenblik was de schuur nog niet af. Aan de oostelijke zijde was nog een groot gat. De metselaars hebben meermaals geprobeerd het gat te dichten, maar dat lukte niet.
Verhaal: Mijn moeder heeft mij dat vroeger nog verteld, en dat moet toch hier entwaar (ergens) in de streke gebeurd zijn. ’t Was hier een boer, maar z’n name weet ik niet meer, en je (hij) kwam hij op een avond een here tegen met bokkepoten. En dien here wiste wat voor moeilijkheden datten hadde. J’had een nieuwe schure nodig voor z’n beesten, j’had geen geld voor ze te bouwen. Die vent zei, maar j’had hij met de duivel te doene en je wist dat niet, je moeste din z’n arm prikken en z’n name schrijven op een perkament. De kabouters gaan te nachte komen en die nieuwe schure bouwen tegen dat den hane kraait. En die boer vertelde dat aan z’n wuf, wè, zei ze, dat was de duivel. En te middernacht zagen ze een gehele bende kabouters aan ’t bouwen. En tegen de nuchtend deed de boerinne dat gekraai van den hane achter en dien hane wierd wakker en begoste ook te kraaien en die schure was nog niet af, aan den oostkant was ter nog een groot gat en de metsers hebben ton (dan) dikwijls geprobeerd van dat gat te dichten maar ’t heeft noois gegaan.
Verzamelaar: J. Aspeslagh
Notulist: Katrien Van Effelterre
Taal: West-Vlaams (Kamerlingsambacht)
Corpus: JASPE.20E
Codering: 289
Aard bron:Mondeling
Schriftbron: J. Aspeslagh, Leuven, 1958
Regio: Westende
Kloekenummer: H44
Verteller: 2270 Vertellersinfo
Datering:
Jaar: 1958
Relatieve Datering: Moeder van de informant
Aard getuigenis: fabulaat
Literair: nee
Subgenre: sage
Opmerkingen:

Trefwoorden

Motieven

Plaatsen

Namen

  Andere Eigennamen

   

   © Seminarie voor Volkskunde K.U.Leuven - engine & design: Maerlant Centre
   converted by: Philippe Le Comte