VVB - Vlaamse Volksverhalenbank
Terug naar de startpagina Wat is een sage? Achtergrond bij dit project Medewerkers Interessante links
Zoekscherm Wat is narratologie? Doelstellingen VVB Terminologie Contact
 
- Vlaamse Volksverhalenbank -

Verhaalfiche
ID: 14922
Nummer: MDESC0054-0054
Type: 1.4 Luchtgeesten
Omschrijving: Spoker gefopt
Verhaalopbouw: Rond de Keibeek tussen Reningelst en Poperinge zag men 's nachts een paard zonder kop, terwijl men bellen hoorde rinkelen. Een dappere meid beweerde dat ze niet bang was om 's nachts naar de Keibeek te gaan. Een knecht besloot zich te verkleden met een wit laken en de meid bang te maken. Toen de meid het spook zag, herkende ze de stem van de knecht en riep: "Jullie zijn met z'n tweeën. Ik zie er twee". De knecht antwoordde: "Ik ben alleen". Daarop zei de meid: "Kijk in het water". Toen de knecht zijn spiegelbeeld in het water zag, begon hij te trillen van angst en viel in het water.
Verhaal: Rond de Keibeek (tussen Reningelst en Poperinge): Er kwam ’s nachts een paard zonder kop en het maakte gerucht met bellen. Niemand durfde ’s nachts aldaar passeren. Een kloeke boeremaarte zei dat ze niet benauwd was en rond middernacht over de Keibeek ging gaan.
De knecht zei aan den boer: “Ik zal mij kleden met een wit laken en daar staan op een bollaard, in de maneschijn ik zal haar benauwd maken.”
Zo gezeid, zo gedaan.
Toen de meid stout en bout heur weg ging, riep het spook van uit den bollaard. De meid was niet benauwd, ze herkende zijn stem. Zij riep: “Gij zijt met twee. Ik zie er twee.”
“Ik ben alleen,” antwoordde het spook.
“Kijk in ’t water”. En inderdaad, hij zag zijn schaduw in ’t water, beefde en viel van schrik in ’t water.
Verzamelaar: M. Deschrijver
Notulist: Katrien Van Effelterre
Taal: West-Vlaams (Poperinge en omstreken)
Corpus: MDESC.20E
Codering: 81
Aard bron:S
Schriftbron: M. Deschrijver, Gent, 1961
Regio: Poperinge
Kloekenummer: N67
Verteller: 2913 Vertellersinfo
Datering:
Jaar: 1961
Relatieve Datering:
Aard getuigenis: fabulaat
Literair: nee
Subgenre: sage
Opmerkingen:

Trefwoorden

Motieven

Plaatsen

Namen

  Andere Eigennamen

   

   © Seminarie voor Volkskunde K.U.Leuven - engine & design: Maerlant Centre
   converted by: Philippe Le Comte