VVB - Vlaamse Volksverhalenbank
Terug naar de startpagina Wat is een sage? Achtergrond bij dit project Medewerkers Interessante links
Zoekscherm Wat is narratologie? Doelstellingen VVB Terminologie Contact
 
- Vlaamse Volksverhalenbank -

Verhaalfiche
ID: 164
Nummer: FBECK0136-0137
Type: 2.1 Heksen
Omschrijving: Heks kan vliegen
Verhaalopbouw: De gravin van het kasteel van 's Heerenelderen was een heks. Op een avond ging de gravin naar buiten. De wachter ging ook net een wandelingetje maken en zag hoe de gravin in een hoge boom vloog. "Op alles wat vliegt, mag ik schieten", zei de wachter, en hij laadde zijn geweer met duivelsdrek. De wachter had de armband van de gravin stukgeschoten. Hij nam het juweel mee en ging de volgende dag aan de graaf vragen waar diens vrouw was. "Ze ligt ziek in bed", antwoordde de graaf, waarop de wachter zei: "De gravin is een heks, want ik heb haar zien vliegen", en hij gaf de graaf de armband als bewijs. De volgende dag liet de graaf zijn vrouw als heks verbranden op een wagen.
Verhaal: Mijn oude 'nonken' die konden vertellen van heksen en spoken. Die vertelden dat de gravin van het kasteel van 's Heerenelderen een heks was. Die ging op een avond eens uit en de 'garde' ging ook uit en hij zag ze nog juist in een hoge canadaboom gaan zitten. 'Wat vliegt, daarop mag ik schieten' zei de 'garde', en hij laadde zijn geweer met duivelsdrek, dat heten ze zo maar ik weet ook niet wat dat is, maar daarmee kunt ge alleen maar op heksen schieten. Toen schoot hij en haar bracelet viel af en dat raapte hij op. 's Anderendaags ging hij naar de graaf en hij vroeg waar de gravin was. 'Ze is ziek en ze ligt in 't bed' zei de graaf. ''t Is een heks, hier is het bewijs en ik heb haar zien vliegen' zei de 'garde'. Toen de graaf zag dat ze met duivelsdrek geschoten was, wist hij genoeg en hij wou ze niet meer zien en hij heeft ze doen verbranden op een wagen mutsaarden. Dat was een man met 'caractère'.
Verzamelaar: F. Beckers
Notulist: Katrien Van Effelterre
Taal: Zuid-Limburgs
Corpus: FBECK.20E
Codering:
Aard bron:Mondeling
Schriftbron: F. Beckers, Leuven, 1947
Regio: Werm
Kloekenummer: Q155
Verteller: 97 Vertellersinfo
Datering:
Jaar: 1947
Relatieve Datering: Oom van de informant
Aard getuigenis: fabulaat
Literair: nee
Subgenre: sage
Opmerkingen:

Trefwoorden

Motieven

Plaatsen

Namen

    Andere Eigennamen

    

    © Seminarie voor Volkskunde K.U.Leuven - engine & design: Maerlant Centre
    converted by: Philippe Le Comte