VVB - Vlaamse Volksverhalenbank
Terug naar de startpagina Wat is een sage? Achtergrond bij dit project Medewerkers Interessante links
Zoekscherm Wat is narratologie? Doelstellingen VVB Terminologie Contact
 
- Vlaamse Volksverhalenbank -

Verhaalfiche
ID: 1967
Nummer: MDREE0073-0073
Type: 1.4 Luchtgeesten
Omschrijving: Witte engeltjes zweven in de lucht
Verhaalopbouw: Op een dag kwamen X en de moeder van Y met de wagen terug van Herk-de-Stad, toen ze bijna een man omverreden. De man liep te staren naar kleine witte engeltjes die dansten bij een houten kruis langs de weg. Op die plaats was ooit een jongen gestorven en begraven. Later heeft men het stoffelijk overschot naar het kerkhof gebracht, maar het houten kruis heeft men laten staan. Het moet wel een heel brave jongen zijn geweest, want anders zouden er geen engeltjes op zijn graf dansen.
Verhaal: Irène en de ma van Jozef kwamen met de voituur van Herk. En halves de dreef (= halverwege) hadden ze ene man bekans plat dal (= neer) gevaren. Boven de bemme (= beemden) zagen ze een heel rij engelkes aan 't da(n)sen, heel in 't wit. De man was te voet en die had zijne kop doa hene gedraaid, zo waster maar aan 't kieke en ze hadden hem bekans dood gevaren en toen waren ze door en eer ze t' raan waren, was het voert (= weg). Mè, in den oorlog was doa ene jong gestoreven en begraven. Ze hadden doa een eiken kruis gezatte (= gezet). Dat moes(t) toch ene brave jong gewees(t) zijn, at doa engelkes dansten! Het kruis is staan bleven, mè d'aas (= de ouders) hebben de jong gehaald en hier op e kerekhof gelegd. Mè, die man, ja, die ging altijd noa die engelkes gedraaid en hij had bang.
Verzamelaar: M. Dreezen
Notulist: Katrien Van Effelterre
Taal: Limburgs (Tongeren en omstreken)
Corpus: MDREE.20E
Codering: 223
Aard bron:Mondeling
Schriftbron: M. Dreezen, Leuven, 1967
Regio: Widooie
Kloekenummer: Q164a
Verteller: 413 Vertellersinfo
Datering:
Jaar: 1967
Relatieve Datering:
Aard getuigenis: fabulaat
Literair: nee
Subgenre: sage
Opmerkingen:

Trefwoorden

Motieven

Plaatsen

Namen

Andere Eigennamen

    

    © Seminarie voor Volkskunde K.U.Leuven - engine & design: Maerlant Centre
    converted by: Philippe Le Comte