VVB - Vlaamse Volksverhalenbank
Terug naar de startpagina Wat is een sage? Achtergrond bij dit project Medewerkers Interessante links
Zoekscherm Wat is narratologie? Doelstellingen VVB Terminologie Contact
 
- Vlaamse Volksverhalenbank -

Verhaalfiche
ID: 6870
Nummer: PKNAB0445-0447
Type: 6. Sagen - Sprookjes
Omschrijving: De sterke man van Boorsem
Verhaalopbouw: In Boorsem woonde een kerel die bekend stond om zijn uitzonderlijke spierkracht. Een sterke man uit Veldwezelt wilde zich eens komen meten met de kerel uit Boorsem. Onderweg zag de man bij de molen in het Boorserveld een boer die met zijn os aan het ploegen was. De man uit Veldwezelt liep naar de boer en vroeg: "Hé, kan jij mij niet zeggen waar die sterke kerel in Boorsem woont?" Daarop sprak de sterke kerel zelf: "Die woont daar naast de kerktoren in een huis met een strooien dak". Om indruk te maken op de vreemdeling tilde hij de ploeg en de os zonder veel moeite omhoog. De man uit Veldwezelt slaagde er niet in de ploeg op te tillen en besloot terug te gaan, aangezien die kerel bij de kerktoren nog veel sterker moest zijn. Lam leende de kruiwagen van de smid om boomstronken te halen. De smid protesteerde wanneer hij het hout van de kruiwagen zag buigen onder het gewicht van de stronken. Daarop nam Lam beide boomstronken op zijn schouders. Lam smokkelde zakken met zout naar Nederland. Toen hij bij het politiekantoor een nietsvermoedende agent zag staan, liep hij verschrikt weg en verraadde zo zichzelf. Toen Lam voor zijn zoveelste kippendiefstal naar het politiekantoor moest worden gebracht, waren er maar liefst zes politieagenten nodig.
Verhaal: In Boorsem war enen man die war wijd en breid verneump voor zijn sterkde, hé, dat war enen zekere Lam Conaerts. En nu war in Veldwezelt ouch ene, dèi zo reusachtig sterk war, en die wou zich eens komen meten met de sterke man van Boorsem hé, en vroeger liep dèin ouwen tram, en toen kwam die af tot in de Keutn in Opgrimbie, en van Opgrimbie moest er door het Boorserveld langs de mölen passeren hé. En daar war zjus enen man met enen os aan 't varen. En toen dacht hij: 'Die ga ik eens vragen wo die sterke man in Boorsem woont.' ja, wie er aan de weg kwam, 'hei vriendschap', zei hij, 'zou-ste mich niet kunnen zeggen wo die sterke man in Boorsem woont.' 'Ja', zei Lam, 'dat zal ich dich wel zeggen of wijzen' en hij gaat vooruit tot achter den os, en hij doet de kettingen los, waar de ploeg, dat war zo'n staartploeg, hebt gij die nog gekend? Dat war zo'n ploeg, die zo ene staart had, en achter war da zo e handvat aan, voor die ploeg te leiden, verstaat-der? En hij heeft die kettingen losgemaakt en hij gaat terug achter zijn ploeg, en hij pakt die ploeg zo vast, en toen zegt hij, 'Vriendschap', zei hij, 'nu moet der zo kijken, langs de kerktoren door, dat strodak', zei hij, 'daar woont die sterke man.'M: Jamaar, neen, neen.J: Wat nu?M: Die öskes hingen daaraan te bommelen. Hij hefte die ploeg met öskes en alles op.J: Neen, neen, dat is e bitteke overdreven.Toen, die man ging ook eens achter de ploeg hé, kwam ins voor eens te zien hé, maar die kreeg die ploeg niet op! Ja, zeiter, nu zal ik maar niet wijer gaan, want als dat hier nog niet de sterkste is wie sterk zal dan den andere zijn.En hij, terug op de Kluit aan, terug den tram gepakt en terug naar Veldwezelt. Hahaha.K/IV: (Ik heb altijd horen zeggen dat de öskes daaraan te bommelen hingen, dat hij de ploeg zo oppakde met öskes en alles.)J: Hehe, dat is nu een beetje... Mer nu wel get anders van die: Volgen thans: aantal minder 'sagenhafte' verhalen, nl.:-Lam heeft de kruiwagen van de smid geleend om 'boumvotten' te halen. De smid protesteert als hij zijn kruiwagen ziet doorbuigen onder 't gewicht van twee votten. Daarna neemt Lam ze allebei op zijn shcouders en trekt ze naar huis.- Lam smokkelt zakken met zout naar Nederland, maar als hij voor het politiebureel een niets vermoedende agent ziet, gaat hij plots lopen en loopt zo in de val.- Liefst zes gendarmes zijn er nodig om Lam - voor zijn zoveelste kippediefstal - mee te nemen naar het bureel.
Verzamelaar: P. Knabben
Notulist: Katrien Van Effelterre
Taal: Limburgs (Maasvallei)
Corpus: PKNAB.20E
Codering: K/XVI/377
Aard bron:Mondeling
Schriftbron: P. Knabben, Leuven, 1970
Regio: Kotem
Kloekenummer:
Verteller: 1309 Vertellersinfo
Datering:
Jaar: 1970
Relatieve Datering:
Aard getuigenis: fabulaat
Literair: nee
Subgenre: sage
Opmerkingen: Bandopname?

Trefwoorden

Motieven

Plaatsen

Namen

Andere Eigennamen

    

    © Seminarie voor Volkskunde K.U.Leuven - engine & design: Maerlant Centre
    converted by: Philippe Le Comte