VVB - Vlaamse Volksverhalenbank
Terug naar de startpagina Wat is een sage? Achtergrond bij dit project Medewerkers Interessante links
Zoekscherm Wat is narratologie? Doelstellingen VVB Terminologie Contact
 
- Vlaamse Volksverhalenbank -

Verhaalfiche
ID: 903
Nummer: RCELI0320-0321
Type: 4. Historische sagen
Omschrijving: Pastoor heeft de bokkerijders uitgeroeid
Verhaalopbouw: De oude pastoor van Houthalen heeft zijn streek gered van de bokkenrijders. De pastoor had getracht om één van de bokkenrijders te bekeren, maar de man kon de roversbende niet in de steek laten. Op een dag had de pastoor aan de man gevraagd of hij geen lijst kon meebrengen van alle leden van de bokkenrijders. De man had de lijst te pakken gekregen en aan de pastoor gegeven. Daarop schreef de pastoor een brief naar de kapitein van de bokkenrijders . De pastoor vroeg hem met aandrang om op te houden met het stelen en brand stichten; zoniet zouden alle bokkenrijders naar de galg worden gebracht. Sindsdien hebben de bokkenrijders de mensen uit de streek met rust gelaten.
Verhaal: Den ouwe pastoor van Houthalen, die heeft de bokkerijers uitgeroeid. Die was met 'ne bokkerijer bezig geweest die wou zich bekeren. Maar toen was hij nog altijd bij de bende. 'Kunt ge mij de lijst niet bezorgen van wie daar bij is? ' had de pastoor hem gevraagd. 'Ik zal proberen', had die gezegd. En hij had de lijst zien te pakken en ze aan de pastoor gegeven. Toen schreef de pastoor naar de kap'tein van de bokkerijers. Als ze niet ophielden met stelen en branden, dan bracht hij hun allemaal aan de galg, tot éne toe, en ze moesten niet proberen wat tegen hem te gaan beginnen, want hij had de lijst goed weggeduwd, de papieren waren bezegeld. En toen zijn ze er stillekens mee opgehouwen in die streek.
Verzamelaar: R. Celis
Notulist: Katrien Van Effelterre
Taal: Limburgs (Bree en omstreken)
Corpus: RCELI.20E
Codering:
Aard bron:Mondeling
Schriftbron: R. Celis, Leuven, 1954
Regio: Gerdingen
Kloekenummer: L360a
Verteller: 170 Vertellersinfo
Datering:
Jaar: 1954
Relatieve Datering:
Aard getuigenis: fabulaat
Literair: nee
Subgenre: sage
Opmerkingen:

Trefwoorden

Motieven

Plaatsen

Namen

  Andere Eigennamen

   

   © Seminarie voor Volkskunde K.U.Leuven - engine & design: Maerlant Centre
   converted by: Philippe Le Comte